U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Nina Jovanović

Rođena u Beogradu. Završila je društveno-jezički smer u XIII beogradskoj gimnaziji, a trenutno je studentkinja druge godine na Fakultetu bezbednosti.

Od početka studija, imala je priliku da učestvuje u nekoliko organizacija, koje su se bavile marginama društva, kao i učešće na različitim konferencijama i seminarima, koji su usko vezani za bezbednosni aspekt. Ujedno je i članica pilot-projekta u okviru Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom. Pored vannastavnih aktivnosti, Nina je nekadašnja članica Kluba studenata Fakulteta bezbednosti, u okviru koga je samostalno organizovala tribinu, čija je tematika vezana za nasilje nad ženama. Takođe, u sklopu Studentskog parlamenta Fakulteta bezbednosti, ima ulogu glavne mentorke, koja koordiniše radom studenata na svom fakultetu i ujedno predstavlja isti na stručnom seminaru koji se održava jednom godišnje, pod nazivom „Snagom znanja u bezbednu budućnost“.

Nina je u decembru 2018. godine, kao deo završnog rada u Školi medijske pismenosti, čija je bila polaznica, bila ujedno i tim liderka u organizaciji tribine na „Merlinka festivalu“, pod nazivom „Seksualno nasilje: zakon jače(g)!“, koju je i moderirala, a koja govori o problematici nasilja u okviru LGBT+ zajednice.

Poznaje nemački jezik i tečno govori engleski, s obzirom da ima iskustva na polju polaganja ispita za osnovne akademske studije u SAD. Bila je višestruki apsolutni nacionalni prvak u plivanju i držala nekoliko nacionalnih rekorda na dugim prugama, tokom svoje plivačke karijere. Ima međunarodnu licencu za plivačkog sudiju.

U slobodno vreme je plivački trener i bavi se poezijom.

Show Buttons
Hide Buttons