U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Milica Gačić

Rođena u Smederevu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju drušveno-jezičkog smera. Osnovne akademske studije završila je 2016. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu, smer Prostorno planiranje. Student je master studija prostornog planiranja na istom fakultetu.

U osnovnoj i srednjoj školi učestvovala je na brojnim takmičenjima od opšttinskog do republičkog nivoa iz različitih predmeta. Tokom akademskih studija pored fakultetskih bavi se i različitim vannastavnim aktivnostima – od učestvovanja na više nacionalnih i međunarodnih konferencija i pisanja i objavljivanja članaka do volontiranja u organizaciji nekoliko nevladinih i humanitarnih organizacija. Paralelno sa studijama usavršava i znanje stranih jezika – engleskog, francuskog, španskog i holandskog, a trenutno pohađa kurs ruskog jezika.

U toku i nakon osnovnih akademskih studija stažirala je i volontirala u više preduzeća i kompanija: JP „Putevi Srbije“, GDI GISDATA Serbia, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Direkcija za vodne puteve i Institut za arhitekturtu i urbanizam Srbije (IAUS), gde je stekla različita iskustva i znanja iz svoje struke i šire. Pored samostalnog naučno-istraživačkog rada učestvovala i u izradi Prostornog plana područja posebne namena akumulacije „Jelašnica“.

Smatra da kroz različite prakse i volonterske aktivnosti, ne samo usko stručne i obavezne, mladi mogu da usavrše svoja znanja i steknu sposobnost da ih primenjuju u više oblasti, kao i da izgrade svoj stav o postojećim društvenim okolnostima.

Show Buttons
Hide Buttons