U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Dušan Ružić

Rođen u Beogradu. Završio je Srednju školu “Sveti Sava”, smer fizioterapeutski tehničar u Loznici, a trenutno je na drugoj godini Fakulteta bezbednosti u Beogradu.

Tokom studija je učestvovao na brojnim konferencijama, seminarima i projektima u organizaciji nevladinih i studentskih organizacija. Volontersko iskustvo je započeo u januaru 2017. godine i od tada je radio na više od 15 događaja, postao član Vikimedije Srbije kao I član Kluba studenata Fakulteta bezbednosti i bio deo organizacionog tima na projektu “Hate Free – Mržnje bez”.

2017. godine učestvovao na seminaru “Mladi u suzbijanju ekstremizma i populizma” i od tada se bavi dekonstrukcijom medijskih članaka. Kasnije iste godine učestvuje u realizaciji dve debate i održava dva predavanja na temu populizma i demagogije. Dobitnik je druge nagrade na konkursu fondacije dr. Lazar Vrkatić, za pisanje eseja na temu “Religija I društvo”. Poznaje nemački jezik, tečno govori engleski I trenutno uči albanski. Aktivan član Viki zajednice i trenutno Viki ambassador na svom fakultetu. Bavio se borilačkim veštinama 15 godina i nosilac je dva majstorska zvanja kao i brojnih medalja sa različitih takmičenja. Interesovanja su mu: terorizam, religija, sociologija, istorija, konfliktologija I filozofija.

U Muzeju Jugoslavije stažirao je od 1. do 31. decembra 2017.

 

Show Buttons
Hide Buttons