U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Treća generacija

Agon Dula

Agon Dula

Admir Juković

Admir Juković

Aleksandar Jerinić

Aleksandar Jerinić

Aleksandra Savevska

Aleksandra Savevska

Andrej Petrovski

Andrej Petrovski

Ardi Jusufi

Ardi Jusufi

Aulona Mehmeti

Aulona Mehmeti

Boris Jurošević

Boris Jurošević

Dejan Remetić

Dejan Remetić

Dragana Cvetković

Dragana Cvetković

Elton Fidovski

Elton Fidovski

Envera Suljić

Envera Suljić

Fjolla Kavaja

Fjolla Kavaja

Harun Išerić

Harun Išerić

Jasmin Omerdić

Jasmin Omerdić

Majlinda Mulla

Majlinda Mulla

Marija Ilievska

Marija Ilievska

Mirjana Vasić

Mirjana Vasić

Nataša Šaru

Nataša Šaru

Nedima Džaferagić

Nedima Džaferagić

Nemanja Stojanović

Nemanja Stojanović

Nenad Mišković

Nenad Mišković

Saša Grujović

Saša Grujović

Tijana Šorgić

Tijana Šorgić

Show Buttons
Hide Buttons