U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Ambasadori u akciji

Aleksandra Lazarević

Aleksandra Lazarević

Alem Isanović

Alem Isanović

Amina Herak

Amina Herak

Astrit Zatriqi

Astrit Zatriqi

Dženita Čolak

Dženita Čolak

Emir Bihorac

Emir Bihorac

Endrit Kadriu

Endrit Kadriu

Hadis Karatashi

Hadis Karatashi

Jasmina Karatošić

Jasmina Karatošić

Jelena Blagojević

Jelena Blagojević

Ksenija Simović

Ksenija Simović

Milan Dadasović

Milan Dadasović

Miloš Vasić

Miloš Vasić

Nermina Vračo

Nermina Vračo

Nikolina Kunić

Nikolina Kunić

Rejhan Kurbašević

Rejhan Kurbašević

Sanela Sadiković

Sanela Sadiković

Senad Hašić

Senad Hašić

Violeta Hamza

Violeta Hamza

Adnan Smajić

Adnan Smajić

Show Buttons
Hide Buttons