U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Hedon Esati

 

Hedon Esati

ПРЕШЕВО БЕЗ ОСНОВНОГ СУДА

Реформом правосуђа ,најпре 2010.год.А затим и 2’13.год.Прешево је остало без правосудних органа – Основног суда и Јавног тужилаштва. И ако овом граду на карјњем југу Србије постоји инфраструктура и кадрови за рад цуда и тужилаштва.

Првом реформом из 2’1′.год. укинут је основни суд у Прешеву . а остала је судска јединица, где цу вођени сви поступци сем кривичног. Да би реформом из 2013.год. била укинута и судска јединица.Сада грађани општине Прешево за све морају ићи у Бујановац,па чак и за наједеноставнију оверу овлашћења .

На почетку друге реформе ,да би се олакшао полажај странкама и адвокатима у Прешеву ,донета је одлука да се у Прешеву суди за време судијских дана.Међутим , ни то није учињено .Сви адвокати у Прешеву потписали су петицију и тражили цу да се ова одлука око судијских дана примени.Из Министарства правде стигао је одговорМинистарство правде није надлежно за решавање овог питања. Сада се адвокати из Прешева питају ако није надлежено Министарство правде ко може да буде.Док од стране пресденика Псновног суда одговор је гласио да је то неизбодљиво из техничких разлога јер овај суд нема ауто којим би судије долазиле у Прешево.

Чијом кривицом су грађани Прешева доведени у незавидан полажал.Док локална управа криве надлежне из Бладе Р.Србије и Министарства правде,докле из овог Министарсрва криве локалне политичаре.Мештанима општине Прешево ,како Албанцима ,тако и Србима и свим осталим јасно је да су криви и једни и други.

Кривица локалних политичара састоји се уто ме што су позвали народ да бојкотује попис организован 2011.год. и тиме усктратили државне органе да на основу статистике имају прави уцис у број становника у Прешеву како би могли да планирају и организују ,поред осталих,и ову област везану за правоцуђе.

Док кривица Министарства правде ,оличена у министру Селаковићу,је у инаћењу.Јер како другачије разумети једну његову када је рекао Ми смо на основу статистике одређенивали мрежу судова .По последњем попису Прешево има 2.800 .становника ,стога им не следи суд . Имајући у виду предходни попис по коме је у Прешеву живело 34.904. становника, и лаику је јасно да за последњих девет година из Прешева није могло да нестане преко 30.000 људи.Да је било добре воље ствар би могла бити решена али се очигледно није хтело.

Адвокатски Приправник

Хедон Есати

Show Buttons
Hide Buttons