U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

KONKURS ZA TRENING I POSLOVNI ANGAŽMAN

Institut za evropske poslove uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona SAD i Ambasade SAD u Beogradu, organizuje program Mladi protiv korupcije u okviru kojeg će 20 studenata i diplomaca fakulteta društvenih nauka u Srbiji biti angažovano na poslovima vršnjačkih edukatora. Angažman se sastoji od obavezne petodnevnog treninga i deset dana radnog angažmana u periodu april – maj 2022. godine.

Prvi deo angažamana jeste obavezni trening koja će se održati u periodu od 29. marta do 3. aprila 2022. godine u Kragujevcu. U okviru ovog treninga, učesnici će u skladu sa intenzivnom agendom, pohađati celodnevnu nastavu sastavljenu od predavanja i radionica na temu korupcije i anti-koruptivnih mehanizama. Očekivani rezultat treninga je podignut nivo opšteg znanja učesnika o korupciji, njenim pojavnim oblicim, mehanizmima njene prevencije i suzbijanja kao i unapređenje veština prenošenja znanja. Pored toga, učesnici će nakon treninga biti u potpunosti pripremljeni za samostalno sprovođenje vršnjačkih edukacija na date teme. Institut za evropske poslove snosi sve troškove smeštaja i ishrane tokom treninga.

Po završetku treninga, u toku perioda april-maj 2022. godine, izabrani učesnici biće angažovani na poslovima vršnjačkog edukatora, što podrazumeva održavanje minimum 10 radionica u trajanju od po 45 minuta u osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Organizaciju radionica, putni troškovi  i troškovi smeštaja tokom održavanja radionica pokriva Institut za evropske poslove. Za poslovni angažman, svakom od angažovanih saradnika/ca biće isplaćena suma od 50.000,00 RSD neto (89.928,00 sa porezima i doprinosima za PIO i zdravstvo) nakon završenih svih obaveza i odobrenom izveštaju o radu, a na osnovu sklopljenog Ugovora o delu.

Trening se fokusira na upoznavanje pojma korupcije, pa su neke od tema koje će biti obrađene: pojam korupcije, uzroci i pojavni oblici korupcije, institucionalni okviri borbe protiv korupcije, praktične posledice korupcije, mehanizmi za prevenciju i iskorenjivanje korupcije, odgovornost građana i pojam uzbunjivača, integritet, etika i etičke dileme.

Pozivamo sve studente fakulteta društvenih nauka u Srbiji, kao i sve svršene diplomce do 30 godina starosti da se prijave.  Biće izabrano 20 učesnika i učesnica u skladu sa njihovom motivacijom, principima regionalne rasprostranjenosti, kulturne i jezičke raznolikosti i ravnopravnosti polova. Posebno ohrabrujemo mlade pripadnike i pripadnice nacionalnih, verskih i drugih manjina da se prijave za učešće na treningu, a zatim i za poslovni angažman.

Napomena:

Za poslovni angažman neophodno je prisustvo celom treningu, svim radionicama i predavanjima o čemu se potpisuje poseban Ugovor o učešću na obrazovnom treningu. Učestvovanje na treningu ne garantuje poslovni angažman o čemu se donosi posebna odluka u zavisnosti od motivacije učesnika, znanja i veština pokazanih tokom treninga. Institut za evropske poslove zadržava pravo da angažuje deo ili ne angažuje poslovno učesnike ukoliko se ne ispune potrebni kriterijumi. 

Način prijave

Molimo vas, popunjeni prijavni formular, koji možete preuzeti na linku ispod, pošaljite na adresu mpk@iea.rs, najkasnije do 18. marta 2022. godine do 10:00 časova. Lista odabranih učesnika biće objavljena do 20. marta 2022. godine do 16h. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora.

Troškovi

Odabranim kandidatima/-kinjama za učešće na treningu biće dodeljena jednokratna stipendija koja će pokriti sve troškove smeštaja, ishrane tokom trajanja treninga i troškova prevoza isključivo u jednom smeru ka Kragujevcu. Samo validno dokumentovani troškovi prevoza biće refundirani (Fizičke kopije autobuskih ili voznih karata, računa za taksi i računa za gorivo. Računi za gorivo moraju sadržati fiskalni i gotovinski račun i u iznosu cene autobuskog prevoza do Kragujevca. Prihvatljivi putni troškovi su samo troškovi nastali od mesta boravka do Kragujevca.)

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa programom prosledite ih na: mpk@iea.rs

FORMULAR MOŽETE PREUZETI OVDE

 

Raspored

Datum Aktivnost
Raspisan konkurs za učesnike/ce 1. mart 2022. godine
Rok za prijavu 18. mart 2022. godine  do 10:00
Konačna lista učesnika i učesnica 20. mart 2022. godine do 16:00
Trening 29. mart 2022. – 03. april 2022. godine
Rok za apliciranje za poslovno angažovanje 05. april 2022. godine do 10:00
Konačna odluka o poslovnom angažovanju 11. april 2022. godine do 16:00
Radni angažman (10 radnih dana) april – maj 2022. godine 

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Srećno! 

Beograd, 1.3.2022.

TIM IEP 2022

Show Buttons
Hide Buttons