U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Maja Dojić

 

Maja Dojić

Na mladima svet ostaje

Mladi ste, ne možete, ne znate, nećete uspeti, šta umišljate, nemate dovoljno iskustva… Ako je bilo koji od ovih izraza bio upućen vama, bili ste izloženi diskriminaciji na osnovu godina starosti (ageism), i sigurno znate koliko ovakve reči utiču na pad samopouzdanja i pojavu straha da zauzmete stav i izrazite svoje mišljenje.

Foto 25911Foto 25912To sve dovodi do toga da mladi koji imaju najveću moć da stvaraju bolje sutra, odustaju od bilo kakvih daljih aktivnosti koje bi poboljšale položaj pojedinaca, grupa, kao i situaciju u mestima u kojima žive. Mladi su svakako grupa koja je često viđena, ali retko saslušana, a još manje uvažena.

S obzirom da imamo ovaj problem, od izuzetne važnosti je pomenuti Omladinski odbor za obrazovanje mladih, organizaciju civilnog društva sa sedištem u Beogradu. Ovaj odbor bodri mlade da unapređuju i obogaćuju svoje obrazovanje, da razvijaju kritičko mišljenje, kao i da deluju u pravcu poboljšanja društvene realnosti. Omladinski odbor za obrazovanje organizuje brojne projekte i obezbeđuje sredstva za finansiranje istih. U konkretnom slučaju istakla bih prednosti projekta na kojem sam i sama učestvovala – „Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji”, koji finansira „Civil rights defenders”, organizacija iz Švedske. Na projektu sam obogatila svoje znanje o pravima i mehanizmima zaštite istih u oblastima zaštite prava žena, dece, invalida, Roma, LGBT populacije itd. Sve je bilo potkrepljeno primerima iz prakse, koje su nam najbolje približili Ombudsman APV, zaposleni i sudije Osnovnog suda u Novom Sadu.
Svim mladim ljudima toplo preporučujem ovakve vidove neformalnog obrazovanja. Na moje prijatno iznenađenje, svi učesnici su bili u mogućnosti da u bilo kom trenutku iskažu svoje mišljenje, odnosno slaganje ili neslaganje sa predavačem, ili određenom temom, a da se zbog toga ne osećaju neprijatno. Ponećete jedno nezaboravno iskustvo, pregršt novih informacija i znanja koja će vam biti neophodna za dalji napredak, i to ne samo u profesionalnom smislu. Najlepši momenat ovakvog seminara svakako su mladi ljudi koji dolaze iz cele Srbije, svako sa svojim pričama i običajima, i jedno je sigurno – uvek ćete ih pamtiti svakog po svojim posebnostima. Za više informacija pratite rad Omladinskog odbora za obrazovanje na njihovom sajtu www.ooo.org.rs.

ZAŠTITA PRAVA STARIJIH LICA

UNAPREĐIVANJE STANJA U DOMOVIMA ZA SMEŠTAJ I NEGU STARIJIH

U današnje vreme suočeni smo, kao društvo, sa trendom koji postaje sve dominantniji ne samo u Srbiji, već i u ostatku sveta, a to je starenje stanovništva, i udeo koji stara lica čine u odnosu na ukupan broj populacije. Neki od izazova sa kojima se stariji suočavaju su:

 1. nedovoljna porodična zaštita;

 2. neodgovarajuća zdravstvena zaštita i veoma oskudna socijalna zaštita;

 3. loša infrastruktura i usluga u domovima za stare.

Neodgovarajuća zdravstvena i socijalna zaštita obuhvata pitanja osposoblenost osoblja domova koje u njima radi; higijenske, infrastrukturne i tehničke uslove; visoke cene usluga; socijalnu isključenost korisnika; teritorijalnu raspoređenost domova i zloupotrebu prava starijih. 

Starima se zdravstvena zaštita ne pruža u dovoljnoj meri, stavljaju se na duge liste čekanja, na kraju ni ne dočekaju svoju zaštitu, a sve zbog mišljenja da je takav trošak nepotreban i da su stari teret svima, pa i sistemu. Uglavnom im se presudi sa sedamdeset ili osamdeset godina pod izgovorom da su to svakako dobre godine, a mnogi su i u tim godinama i dalje vitalni i mogu da primaju odgovarajuću zaštitu.

Različite analize propisa govore da pravna regulativa nije problematična, poprilično je usklađena sa međunarodnim standardima, i pokriva veliki broj pitanja. Međutim, problem jeste primena takvih propisa, obezbeđivanje materijalnih sredstava da bi se ti zahtevi sproveli u delo, kao i nadzor nad sprovođenjem ovakvih propisa i nad trošenjem sredstava.

Neophodno je osvrnuti se na domove za smeštaj i negu starih, budući da promena sredine iz porodičnog okruženja u domove predstavlja veliki šok za korisnike. U domovima se osećaju odbačeno, posebno imajući u vidu da se mnogi odlasci u domove prisilni. Najpre, potrebno je razdvojiti domove prema uslugama koje pružaju, odnosno ciljnoj grupi. Mnoge ustanove za smeštaj i negu starijih lica nemaju odvojenu psihijatriju od domova za prijem korisnika bez psihičkih tegoba, gde sami korisnici trpe, i skloni su doživljavanju šokova i trauma.

 • Izazov: Nepostojanje pojedinih Pravilnika, kao i sindrom „sagorevanja na poslu“

Sledeće pitanje značajno za razumevanje ovog problema jeste edukacija osoblja. Obzirom da ne postoje određeni Pravilnici za postupanje sa agresivnijim korisnicima, dementnim osobama, osobama obolelim od Alchajmerove bolesti, jako je važno poboljšati taj aspekt odnosa osoblja prema takvim korisnicima, posebno imajući u vidu koliko je ova bolest poslednjih godina u porastu. Od velike je važnosti raditi sa ovakvim osobama na usporavanju bolesti i smanjivanju tegoba. Brojna istraživanja pokazuju da ukoliko radimo sa korisnicima koji imaju gore navedene tegobe, učenje samo jedne strane reči dnevno može biti odlična prevencija i terapija kod ovakvih bolesti.

 • Izazov: Teritorijalna raspoređenost domova

Često je problematično i pitanje teritorijalne raspoređenosti domova, pa mnoga mesta nemaju objekte u neposrednoj blizini. Kod rešavanja ove vrste problema potrebna je lokalna saradnja, solidarnost, prikupljanje materijalnih sredstava, spuštanje cena usluga, i prilagođavanje cena u odnosu na kvalitet usluga. Neophodno je obezbediti kućnu negu, i bez obzira na udaljenost od zdravstvenih i socijalnih ustanova osigurati posete medicinskog osoblja onima kojima je to potrebno.

 • Izazov: Socijalna isključenost, duševno i fizičko zdravlje

Učenici iz srednjih medicinskih škola mogli bi obavljati prakse u domovima, sa akcentom na animiranju starijih i provođenju vremena sa njima jer im uglavnom nedostaju kontakti i bliskost. Mogli bi se raspisivati javni pozivi i konkursi, kako bi se mladi ljudi – volonteri javljali i određeni deo svog vremena posvećivali ovako humanim zamislima, jer možemo slobodno reći da humanost možemo „izmeriti“ odnosom prema marginalizovanim grupama, a posebno prema starima.

Važno je, kako to i mnogi domaći i međunarodni dokumenti napominju, da se obezbedi i unapredi i fizičko i duševno zdravlje. Neophodno je obogatiti život korisnika određenim kulturnim sadržajima, izletima, određenim vežbama koje doprinose i poboljšanju mentalnog i fizičkog zdravlja i oslobađaju od napetosti i bolova.

Baš zbog socijalne isključenosti, korisnicima je najviše potreban dijalog, i ukoliko medicinsko osoblje nema vremena da im se svima posveti u tom smislu, baš zbog toga bi trebalo obezbediti i više psihologa koji bi redovno posećivali korisnike i pratili njihovo stanje. Jedan od konstruktivnih predloga bi podrazumevao da sam psiholog uradi upoređivanje psihičkog stanja korisnika pre uvođenja učeničkih praksi, volontiranja mladih, i posle takvih kontakata. Sigurna sam da bi doprinos bio ogroman i da bi to bio podsticaj da se zakonska rešenja revidiraju.

 • Izazov: Higijena

Zaista je neophodno da toaleti budu odvojeni prema polu korisnika, kao i da ih bude u što većem broju, kako korisnici ne bi morali da šetaju sa jednog kraja ustanove na drugi, posebno imajući u vidu njihovo zdravstveno stanje i pokretljivost.

 • Izazov: Nedovoljan nadzor nad radom ustanova i nad trošenjem sredstava

Što se tiče nadzora, trebalo bi da postoji više tela za vršenje nadzora, možda čak i da budu specijalizovana za određena pitanja – od velikog značaja je nadzor osoblja, higijenskih uslova, kontrola ishrane, itd. Preporučljiva su redovna nadgledanja i provere koje ne bi bile najavljene, zbog mogućnosti prikrivanja pravog stanja stvari. Veoma važnim pitanjem smatram zloupotrebe prava starijih u domovima, lišenje poslovne sposobnosti, oduzimanje penzija, imovine, kao i trošenje sredstava koja se dobijaju za razne namene, projekte, i smatram da je na ovim poljima posebno neophodna kontrola.

 • Izazov: Nepostojanje svesti o problemu i važnosti rešavanja istog

Neophodna je edukacija osoba koje pružaju usluge, samih starih ljudi i senzibilizacija porodice i javnog mnjenja za pitanja prava starijih, kao i kontinuirano i usmereno praćenje poštovanja prava starijih, kako od strane države tako i od strane nezavisnih tela. ’’Ne smemo nikako zaboraviti da je starost svima nama jedina sigurna budućnost“, zaključila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U skladu sa već pomenutim, pored pružanja pomoći starijima, svakako treba raditi na edukaciji i informisanju mladih kroz razne radionice, informatore, publikacije i slično, kako bi se razvilo razumevanje za ovu grupu, kao i svest o problemu i važnosti rešavanja istog.

Za poboljšanje stanja svih marginalizovanih grupa, i njihovog funkcionisanja kao esencijalnog dela društva, od velike je važnosti podučavanje novih generacija, koje će od najranijeg uzrasta biti upoznate sa realnošću i koje će moći da odrastaju u okruženju bez predrasuda i stereotipa, i na taj način prihvatati i poštovati različitosti.

Predlozi: 

Edukacija osoblja 

Lokalna saradnja i obezbeđivanje poseta medicinskog osoblja bez obzira na udaljenost

Učeničke prakse, volontiranja, organizovanje kulturnih sadržaja, izleta i vežbanje sa korisnicima, dovoljan broj psihologa

Odvojenost toaleta i njihova blizina sobama 

Pojačan nadzor, specijalizovana tela, nenajavljene kontrole 

Edukacija i stvaranje novih generacija 

IZVORI

 1. Večernje novosti online http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:569661-Jankovic-Stariji-ugrozeni-i-diskriminisani
 2. Obespravljeni iz neznanja – Izveštaj o monitoringu ljudskih prava starijih na rezidencijalnom smeštaju u Srbiji, mr Nadežda Satarić, dr Aleksandra Milićević-Kalašić, mr Tanja Ignjatović, Beograd, 2013. Godina – http://www.amity-yu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=253:obespravljeni-iz-neznanja-konferencija-za-medije&catid=34:sadraj

Show Buttons
Hide Buttons