U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Angela Gjekanovikj

 

Angela Gjekanovikj

Fakulteti.mk

МЛАДИНСКИ АМБАСАДОРИ ЗА ПОМИРУВАЊЕ ВО РЕГИОНОТ – ОД КОНФЛИКТИ ДО ИНТЕРЕТНИЧКИ ДИЈАЛОЗИ

Од седми до дванаесетти декември во Белград оваа година по шестти пат беше одржана едукативната програма “Младински Амбасадори за Помирување”. Имено оваа обука се состои од шестдневен интензивен семинар на кој учествуваа 20 учесници од просторот на бивша Југославија (Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Македонија).  Оваа програма беше целосно финансирана од страна на Британските амбасади во регионот.

Учесниците на ова програма се од различен профил, дел од нив студенти, дел од нив веќе млади професионалци. Од Македонија овој пат, беа присутни пет учесници којшто успешно ја завршија едукативната посета и се спремни за понатамошни активости.

-Фросина Дониновска, магистер по меѓународни односи и дипломатија на катедрата за политички науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје.

-Ангела Ѓекановиќ, дипломиран студент по интернациоанлен бизнис на Кардиф Метрополитан Универзитет, и асистент на Перотис Колеџ во Солун.

-Самет Шабани, дипломиран во насока Политчки Науки и Меѓународни Односи при Универзитетот на Истанбул, и шрактикант во ТUSKON, меѓународна економска конфедерација за бизнисмени.

-Ивана Вучкова, дипломиран економист, на одделот за финансиски менаџмент на Универзитет Гоце Делчев во Штип.

-Христијан Петрушев студент на Институтот за Безбедност Одбрана и Мир на Филозофскиот Факултет во Скопје.

Темите којшто ги опфати оваа обука се протегаат од регионална соработка и начини за подобрување на истата, транзициска правда и проблемите којшто се јавуваат на ова поле кај секоја држава, процесот на помирување меѓу народите од овој регион, како и интеграцијата на овие земји во Европската Унија и сите пречки со кои се соочуваат чекорејки го овој пат. Како панелисти за време на шестдневната обука се јавија многу реномирани професори и експерти, како и дел од дипломатскиот кор. Меѓу нив беа г. Пиер Мирел, директор на генералниот директорат за проширување при Европската Унија од 2001 година, моментално професор на угледниот Институт за политички науки во Париз. Понатаму, амбасадорот Мајкл Давенпорт, шеф на делегацијата на ЕУ за Србија. Г-ѓа Маријана Тома заменик директор на Центарот за Хуманитарно Право. Исто така и амбасадорот Валдет Садику претставник на Косово во Белград, но и многу други угледни професори и експерти.

Имено овој регион е специфичен по многу нешта, некои од нив позитивни, а некои негативни. Една од спецификите е и наследството кое го носиме од конфликтите и војните којшто се случија во минатите две декади. Тие случувања неминовно носат длабоки последици за народите од овој регион, заради што често овие држави се соочуваат со проблеми меѓусебе, но и со бројни внатрешни проблеми. Затоа целта на оваа програма е да собере млади луѓе од овој регион на едно место, за да можат да ги разменат своите гледишта во однос на тоа како земјите од овој регион можат да ги надминат проблемите со којшто се соочуваат. Бидејки единствено преку соработка и меѓусебно разбирање можеме да ги надминеме проблемите од минатото и да дојдеме до помирување.”

Со успешното завршување на семинарот овие млади луѓе се здобија со титулата младински амбасадори за помирување. Меѓутоа, со завршување на шестдневната обука всушност и започнува задачата за нив. Задачата на еден Младиски амбасадор за помирување е да ги пренесе знаењата со којшто се стекнал за време на оваа едукативна посета, назад во својата земја – организирање на настани каде би се дискутирало за горенаведените теми, појавување во медиумите, како и пишување на есеј кој ќе биде објавен од организацијата. Но пред се, еден Младински амбасадор за помирување мора да биде вистински посветен на идејата за помирување, тоа е негова секојдневна обврска. Бидејки помирувањето не се постигнува со заборавање на минатото, напротив, помирувањето се постигнува преку соочување со минатото.

Narrative Report

My first discussion group happened on Wednesday 17th of December 2014. Since I work with students in Greece, it was easy for me to organize such a discussion because I have a daily contact with them. My idea was to talk about with them about history and identity. I specifically chose this topic because Greece and Macedonia have an issue which is a big hurdle for Macedonia to enter EU. I wanted them to understand that there are multiple perspectives of history and that they should accept that there are other points of view except the Greek one. So instead of doing regular lecture, I decided to talk with them, share my knowledge but also, to give them opportunity so they can share their own opinion about the issue.

I first started explaining to them about the program, who was the main donor, what I did there etc. Furthermore, I showed them some pictures from Belgrade (the institutions we visited etc.), and explained what my tasks after the ending of the program were. Afterwards, I explained to them about the manipulation of history. I gave examples from my own country and from Serbia. The most interesting thing that I told them was about the website and the books for history that Prof. Dubravka Stojanović told us about. They were so interested in the books and asked if they can buy them somewhere, but once they learned that they could be downloaded for free they all wrote down the website. I specifically showed them about the example of the ‘Rise of Istanbul’ and ‘Fall of Constantinople’ since this is a very touchy subject for them. This is how I exemplified that history can have many perspectives. I continued to speak about the self-victimization and how all the countries that were under Ottoman Empery were considering the Turks as the worst enemy. I also explained to them the concept of the ‘lost battle’ as the most famous one, and asked them to give me an example of the most famous battles from their history. I continued with a video of a TED Talk of Dick Simon. I explained to them that they need to question everything – they need to be curious, not to take everything for granted and to be compassionate, to understand the others. I finished with his quote, ‘there is no them, once you know them’. The questions that they had were towards me, and how history is taught in my country, what I think about Alexander the Great, what is he etc. This was very difficult for me to answer but I told them exactly what I was taught at school, and that my opinion is different. I told them that I personally cannot know what Alexander the Great was, since he lived so many years ago, and that actually I personally don’t care what he was, but the important thing is that he was one of the best warriors of all times – on which they agreed. Finally, they were filling out the evaluation forms, thanked me for the lecture, we took a group photo and they departed home. We also made plans for the next semester to go together for a study visit in the CDSREE institution.

My second discussion group happened on Friday, December the 19th 2014. Unfortunately, only 10 students (mostly Greeks) showed up, but it was still good given the fact that it was the last day of school and many of them went home already. I made ‘the introduction’ by making the experiment which Mr. Naim Leo Beshiri did with us. I threw one person out of the classroom, and I thought that the students will rebel, because I threw one of the best students out, the one that did not make noise at all, but nobody said anything. Following, I introduced them with the program and then gave them the same lecture on history as I did on my previous group. Later on, we watched the movie ‘Whose This Song’. The most impressive thing was that one of my students was so amazed by the mixed history textbooks that he is even thinking to apply for an internship in the CDSREE institution in Thessaloniki.

Show Buttons
Hide Buttons