U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Vršnjačka edukacija – Sara Banda

10422559_10202297565343744_1670826493188727423_n

Štajebilatemavršnjačkeedukacijeinakojinačinjeorganizovana?
Odabrala sam tri teme sa predavanja. Prva je bila Debata – kultura dijaloga u kojoj sam ispredavala najvažnije tačke držanja jedne debate, nakon čega sam učenike podelila u četiri grupe(kao na predavanju) jedni su bili za i protiv legalizacije marihuane, a drugi za i protiv gej parade. Dosta smo razgovarali i mislim da su učesnici shvatili kako treba održati govor.
Pričala sam o Aktivizmu mladih i o tome šta možemo da uradimo da unapredimo prvenstveno našu školu, a onda i našu opštinu.
Iskoristila sam prezentaciju o Transparentnosti i ravnopravnosti i ideju da svako napiše svoj identitet kako bi učesnici došli do zaključka da svi imamo nešto zajedničko tj. da smo svi ljudi.Uz predavanje sam učenicima pokazala slike sa edukacije, pričala o aktivnostima i danu provedenom u Narodnoj skupštini. Objasnila sam im da cilj nije bio samo da naučimo nešto, već i da steknemo prijatelje, upoznamo delove Srbije i tradiciciju drugih učesnika.

 

 

Opišitekakosureagovaliučesnicivršnjačkeedukacijenavašeizlaganjeikakav je uticajonoimalonaučesnike.
 

U prilogu sam poslala sliku hamera na kom je većina učesnika napisala kako im se svidelo predavanje. Pošto u našoj školi ima jako malo vršnjačkih edukacija, za njih je ovo bilo nešto novo i po njihovim rečima dosta toga su naučili. Pravilo na predavanju je bilo da kad neko završi svoje izlaganje, ostali prokomentarišu i da ga savetuju kako da unapredi svoje izlaganje, što se učesnicima posebno dopalo.

 

 

 

 

Kojaikakvasupitanjapostavljaliučesnicivršnjačkeedukacijeikakoste vi na to reagovali?
 

Ja sam održala vršnjačku edukaciju tako da svako ima priliku da nešto kaže, i da kažem, kroz praksu nauči nešto o tome. Uglavnom nije bilo pitanja, ali neka su bila u vezi sa debatom.

 

 

10442418_10202297563463697_3784054557475197591_n
10425506_10202297558663577_3485141241431132291_n
10384732_10202297565143739_6925115999180203028_n
10360705_10202297561183640_7326781701768478200_n

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons