U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Milena Glišović

 

Milena Glišović

ПЛАН ПРАКТИЧНЕ ПОЛИТИКЕ

Дискриминација Рома и даље постоји, додуше у скривеном облику. али је има. Још увек деца ромске националности која су у нижим разредима седе у последњој клупи, сами или са својим ромским другарима. Стати оваквој дискриминацији може се једино кроз разговор и едукацију деце како би прихватили своје ромске другаре, као и свако друго дете без разлике и предрасуда. Чињеница је да све полази из породице која прва треба да сваку расну баријеру сруши тако што неће деци причати приче о Ромима у негативном контексту.

Запошљавање Рома као и већинског становништва је у глобалу проблем у целој земљи. Као први механизам је уведена афирмативна мера у образовању где се ромским ученицима додају бодови при упису у средње школе, као и за високе и више школе. На територији Општине Књажевац у току је реализација пројекта „Радно ангажовање Рома“, чији је циљ рушење предрасуде да су Роми нерадници, ленштине и паразити друштва. Дата је прилика Ромима да се запосле и све напред наведене тврдње побију, што се и десило. Задовољство је обострано, и што се послодаваца тиче, а и сама национална мањина, односно Роми, јер им је пружена прилика да покажу да и они умеју, могу и хоће да раде. Они су ангажовани, већином код приватних предузетника, у фабрикама обуће, одеће итд.

Мислим да је ово пример добре праксе и решење проблема, за све Роме који хоће да раде. Увођење законске регулативе, којом би се осигурало, као на пример за инвалиде, тако и за Роме, да сваки послодавац, на нивоу неког броја запослених, запосли макар једног или два припадника ове мањинске групе.

Show Buttons
Hide Buttons