U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Selami Mustafa

 

Selami Mustafa

Seminar pesë ditor në Novi Sad; mbrojtësit e të drejtave të pakicave në Serbi!

Nga: Selami Mustafa

Këshilli për edukim i të rinjëve në bashkpunim me organizatën jo qeveritare ,,Civil Right Defender” organizuan Seminarin pes ditorë ne Novi Sad, me temen Mbrojtesit/et e të drejtave të pakicave ne Sërbi.

Në këtë Seminar morën pjesë juristët e rinjë nga shumë qytete të Sërbisë, Novi Pazari, ku pjesmarrës kishte edhe juristë nga pakica shqipëtare nga Presheva dhe Bujanoci.

Në agjenden e ketij seminari ishin te organizuar ligjerata nga profesore te ndryshem, ku ne vacanti paten rastin te dëgjojn edhe profesoreshen e te drejtave te njeriut Marijana Pajvaçiq, e cila në veçanti diskutoj edhe per problemet dhe realizim e te drejtave te pakicës shqipëtare.

Në kuadër të seminarit ishin te organizaura edhe vizita të institucioneve shtetëtore, ku patem rastin te vizitojm, Gjykatën themelore të Novi Sadit, nga gjykateset u njoftuam per kontestet familjare, civil dhe penal.
Mbrojtësin e qytetarëve të e K.A. të Vojvodinës, ku kryetarja e këtij institucioni foli për organizimin, kompetencat si dhe ankesat e qytetarëve.

SelaNga keta organe shteterore qe i vizituam, mesuam se si pakicat e në vecanti pakica hungareze, i realizon te drejtat të cilat burojn nga Kushtetuta e Serbis, ku nga ligjeruasit në kët seminar u tha që të jen si model edhe pakicat me numer me te vogel te banoreve në realizimin e të drejtave të tyre.

Seminarin juristët e rinjë e perfunduan duke shkëmbyer praktikat e të gjitha pakicave, problemet të cilët i preokupojn në vendet e tyre ku vlejnë të njejtët ligje, mire po praktikisht nuk zbatohen si të tillë.

(P.s.Autori Jurst i diplomuar, pjesëmarrës në kët Seminar)

Show Buttons
Hide Buttons